Certifikáty a jak se v nich vyznat

 
 

Existuje velké množství certifikátů, které různí výrobci používají, většinou se týkají kvality zdraví. Bohužel ne všechny certifikáty jsou jednotné a skoro každá země používá vlastní. Přinášíme vám proto průvodce certifikáty, které najdete u nás na stránkách.

 

Certifikáty kvality, zajišťující vaše zdravotní bezpečí

Certifikace A+ se týká kvality vzduchu v interiéru a je udělována podle francouzské legislativy. Hodnocení je založeno na množství emisí VOC, které materiály vypouštějí do ovzduší. A+ je nejvyšší možná třída a znamená, že výrobek má velmi nízké emise a je tedy vhodný pro používání v interiéru bez rizika znečištění vzduchu.

Ftaláty jsou chemické látky, které se často používají jako změkčovadla v plastových výrobcích. Jsou spojovány s různými zdravotními riziky, a proto je mnoho spotřebitelů a výrobců hledá alternativy, které jsou bez ftalátů. Existuje několik certifikací a označení, které mohou potvrdit, že výrobek je 100% bez ftalátů.

EMICODE je certifikační systém vyvinutý německou organizací GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.). Tato certifikace se zaměřuje na emise těkavých organických sloučenin (VOC) z různých stavebních materiálů, lepidel, tmelů a dalších výrobků používaných v interiéru. EMICODE EC1 PLUS: Je ještě přísnější než EC1 a označuje produkty s nejnižšími možnými emisemi VOC.

Eurofins Gold je certifikace udělovaná společností Eurofins, která testuje materiály na emise těkavých organických sloučenin. Certifikace Gold znamená, že produkt splňuje jedny z nejpřísnějších norem pro emise VOC na trhu. Produkty s touto certifikací jsou považovány za velmi bezpečné při používání v interiéru z hlediska kvality vzduchu.

FloorScore je certifikace zaměřená na kvalitu vnitřního ovzduší. Certifikaci uděluje nezávislá organizace SCS Global Services a garantuje, že podlahové materiály splňují přísné normy emisí těkavých organických sloučenin (VOC). Produkty s touto certifikací jsou považovány za bezpečné pro vnitřní prostředí, což je důležité zejména v domácnostech, školách a kancelářích.

GREENGUARD certifikace je udělována společností UL Environment. Zaměřuje se na emisní normy výrobků, zejména co se týče kvality vnitřního ovzduší. Produkty s touto certifikací musí splňovat přísné limity pro emise VOC a jsou považovány za bezpečné pro vnitřní prostředí. GREENGUARD certifikace je často využívána ve stavebnictví a nábytkářském průmyslu.

GREENGUARD Gold je vyšší úroveň certifikace v rámci programu GREENGUARD od UL Environment. Tato certifikace znamená, že produkty splňují ještě přísnější limity pro emise těkavých organických sloučenin (VOC) než standardní GREENGUARD certifikace. Produkty s GREENGUARD Gold certifikací jsou vhodné zejména pro používání v citlivých prostředích, jako jsou školy a zdravotnická zařízení, kde je kvalita vzduchu obzvlášť důležitá.

Blue Angel (Modrý Anděl)je německá ekologická značka, která byla založena v roce 1978. Tato certifikace se uděluje produktům a službám, které mají nižší dopad na životní prostředí. Kritéria zahrnují nejen emisní normy, ale i celkovou ekologickou stopu výrobků, včetně jejich výroby a likvidace. Produkty s tímto označením jsou považovány za šetrné k životnímu prostředí.