Celková hmotnost koberce

Udává váhu použitého materiálu v gramech na m2. Čím vyšší váha, tím více materiálu a tím kvalitnější koberec.