Celková tloušťka

Je dána součtem podkladové vrstvy a horního materiálu.