Materiál

Jaký byl na výrobu použit matriál, zda syntetický či přírodní nebo kombinace.