Materiál

Jaký byl na výrobu použit materiál, zda syntetický či přírodní nebo kombinace.