Zátěž

Tento parametr ukazuje, kolik materiál vydrží, tedy do jaké místnosti je vhodný.