Zátěž

Tento parametr ukazuje, odolnost materiálu a vhodnost pro jeho umístění,