Rubová strana

Kritériem je, kam budete materiál dávat. Filc odhluční a zateplí, AB mřížka je určená do prostor s vyšší zátěží. Gel tam, kde je třeba protiskluzný materiál.